Over ons

E-Incasso van ICS' Advocaten & Juristen 

ICS' Advocaten & Juristen is een internationaal, vanuit Paramaribo opererend, kantoor met een uitgebreide expertise op het gebied van incasso, debiteurenbeheer, gerechtelijke incasso en executie van vonnissen. Ook verstrekken wij kredietinformatie over bedrijven en particulieren in binnen- en buitenland, zodat u vooraf precies weet met wie u zaken doet, en verlenen wij juridisch advies op diverse rechtsgebieden, zoals ondernemingsrecht, huurrecht, arbeidrecht en insolventierecht.

E-Incasso is het online incassobureau, aangesloten bij ICS' Advocaten & Juristen, dat zich kenmerkt door laagdrempeligheid, ervaring en kwaliteit. Wij stellen u in de gelegenheid om waar ook ter wereld u zich bevindt uw vorderingen op uw (handels)debiteuren snel en eenvoudig ter incasso aan ons aan te bieden. Hierdoor behoort het persoonlijk, per post of per fax verzenden van uw debiteurgegevens definitief tot het verleden.

Op gepaste wijze wordt de debiteur gesommeerd over te gaan tot betaling. Schriftelijk, telefonische en in sommige gevallen zelfs door middel van een bezoek van één van onze ‘field collectors’. Wanneer nodig worden betalingsregelingen getroffen. Eventuele betwistingen zullen met u worden teruggekoppeld, alvorens de procedure zal worden voortgezet. In sommige gevallen zal E-incasso optreden als mediator.

De te hanteren incassoprocedure betreft maatwerk, want ook hier geldt; geen enkele organisatie is hetzelfde. E-incasso streeft na een incassoprocedure te hanteren die perfect aansluit op de organisatie, haar gehanteerde voortraject en haar bedrijfsvisie. Hierop zal worden ingespeeld door verscheidenheid in duur van het traject, benaderingswijze (post, telefoon, e-mail, sms), aantal acties, tonatie van aanschrijven en mogelijke opvolging door middel van een juridisch traject. Onze adviseurs kunnen u ten alle tijden adviseren over de opbouw van het traject. 

Ons kantoor kent geen wachttijden en in de meeste gevallen zullen wij nog dezelfde dag voor u aan het werk gaan. Onze cliënten kunnen daarnaast 7 dagen per week, 24 uur per dag online de status van hun incassodossiers via onze website volgen. Uw incasso's worden uitgevoerd door een advocatenkantoor met de kwaliteitseisen waaraan een advocatenkantoor moet voldoen. En dat voor de prijs van een "normaal" incassobureau;

 …sterker nog

Het gehele systeem is geautomatiseerd. Dit betekent dat u 24 uur per dag en 7 dagen per week vorderingen kunt indienen en de status van uw vorderingen kunt controleren en wat de snelheid van de procedure ten goede komt.

 

 

Wat doet E-Incasso?

Het incasseren van vorderingen op bedrijven en particulieren via een minnelijke en gerechtelijke procedure. U kunt uw incasso-activiteiten eenvoudig zelf beheren en uitvoeren met behulp van ons online incassosysteem. Wij leveren maatwerk op basis van 100% No-Cure No-Pay. Geen extra kosten in de kleine lettertjes en geen onaangename verrassingen, maar duidelijke en transparante tarieven. Het uitgangspunt is dat de debiteur de incassokosten betaalt. Het is derhalve rendabel om relatief kleine vorderingen aan ons uit te besteden.

Profiteer van onze incasso voordelen:

 

* U dient uw vordering(en) gratis in.

* U betaalt geen initiële of dossierkosten.

* Bij een succesvolle incasso kost het incassotraject u niets.

* Onmiddellijke aanmaning naar uw debiteur.

* Debiteuren worden ook buiten kantoortijden benaderd.

* Adequate aanpak via de post, fax, e-mail en SMS.

* Gratis juridisch advies.

* Online dossierinzicht.

* Een vast contactpersoon.

   * Wekelijks afrekenen van (volledig) geïncasseerde  vorderingen.

 

 

 

Met een jaarabonnement maakt u onbeperkt gebruik van onze incassodiensten.Zonder verdere kosten!

 

Contact Snel naar

* contactgegevens

* routebeschrijving

* mijn vordering indienen

* mijn vordering betalen

* Online dossier